Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Szanowni Państwo!
Nasza spółdzielnia otrzymała wyróżnienie w konkursie "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej".

      Już po raz drugi wręczone zostały nagrody dla „Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”, gala odbyła się  11 października 2012 r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego. 

      Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL otrzymała w tym konkursie wyróżnienie.
Nasza spółdzielnia, po pomyślniej weryfikacji przez Małopolską Kapitułę Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup ProSpołeczny” oprócz wyróżnienia, otrzymała również prawo posługiwania się certyfikatem „Zakup ProSpołeczny”.