Kapitał Ludzki

 

Zarząd Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych „SANEL” informuje, że w dniu 30.12.2011r. została zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowa o dofinansowanie Projektu „Rozwój kompetencji pracowników KSN SANEL drogą do sukcesu w branży szczotkarskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Nr umowy: UDA- POKL.08.01.01-12-210/11).

Projekt ma charakter zamknięty i jest skierowany do pracowników KSN Sanel.

Celem głównym projektu jest „Wzrost kompetencji Kadry kierowniczej i kluczowych specjalistów (47 osób, w tym 21 kobiet i 26 mężczyzn) KSN SANEL wpływających na wzrost skali i efektywności działania oraz stopnia adaptacyjności do zmian do listopada 2013r”.

W szkoleniach weźmie udział 47 osób zatrudnionych w KSN SANEL W Krakowie. Szkolenia mają charakter ogólny i będą realizowane w trzech zadaniach:

1. Akademii Lidera
2. Akademii Sprzedaży
3. Akademii Innowacyjności

Szczegółowe informacje w odpowiednich zakładkach.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego