Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

 

         Już po raz drugi wręczone zostały nagrody dla „Małopolskich Liderów Przedsiębiorczości Społecznej”, gala odbyła się  11 października 2012 r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego. 

        Zamysłem konkursu jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznych, które prowadzą działalność gospodarczą, odnoszą sukces komercyjny, ale wypracowane zyski przeznaczają na cele społeczne, zgodne z ich misją. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne oraz spółki non profit.

        Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL otrzymała w tym konkursie wyróżnienie.
Nasza spółdzielnia, po pomyślniej weryfikacji przez Małopolską Kapitułę Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup ProSpołeczny” oprócz wyróżnienia, otrzymała również prawo posługiwania się certyfikatem „Zakup ProSpołeczny”.
Znak "Zakup ProSpołeczny" będąc znakiem jakości, daje - z jednej strony klientom - szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań, z drugiej zaś - motywuje certyfikowane przedsiębiorstwa do dbałości o jakość i konkurencyjność swojej oferty.

        Nagrody laureatom wręczali Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Wicemarszałek - Roman Ciepiela oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Spolecznej w Krakowie - Wioletta Wilimska.
Galę uświetnił występ Grzegorza Turnaua.