Szkolenia komputerowe

 

Nazwa Szkolenia:Szkolenie komputerowe Word

Trener prowadzący szkolenie:Adam Dzielnicki

Data Szkolenia:16-17.04.2012; 29-30.05.2012

Dzień 1

 • Testy wiedzy
 • Ogólne zasady korzystania z programu MS Word
 • Zarządzanie plikami MS Word
 • Podstawowe metody edycji tekstu
 • Formatowanie tekstu
 • Zaawansowane metody formatowania dokumentów (1/3)

Dzień 2

 • Rewizja dnia poprzedniego
 • Zaawansowane metody formatowania dokumentów (2/3)
 • Zaawansowane metody formatowania dokumentów (3/3)
 • Tryb rejestrowania zmian
 • Komentowanie pliku
 • Praca grupowa nad dokumentem
 • Proces przygotowania dokumentów do wydruku
 • Testy wiedzy

 

Nazwa Szkolenia:Szkolenie komputerowe Excel

Trener prowadzący szkolenie:Adam Dzielnicki; Małgorzata Welc

Data Szkolenia:04-05.06.2012; 12-13.09.2013

04-05.06.2012r.

Dzień 1

 • Testy wiedzy
 • Metody pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
 • Podstawowe funkcje Excel
 • Przegląd funkcji matematycznych
 • Excel wprowadzenie do ćwiczeń
 • Excel – ćwiczenia 

Dzień 2

 • Funkcje warunkowe
 • Ćwiczenia – funkcje warunkowe
 • Zadanie koncepcyjne – faktura VAT
 • Budowa faktury VAT
 • Wstęp do elementów graficznych programu Excel
 • Testy wiedzy

12-13.09.2013r.

Dzień 1

 • Testy wiedzy
 • Wprowadzenie do Excela
 • Podstawy obsługi programu. Wprowadzanie i formatowanie danych tekstowych i liczbowych. Poprawne zapisywanie zeszytu
 • Sortowanie danych. Formatowanie warunkowe. Filtrowanie danych. Formatowanie komórek.
 • Wprowadzenie do zagadnienia formuł. Podstawowe funkcje: sumowanie, iloczyn, maksimum, minimum
 • Pasek formuły. Przeciąganie funkcji i dres bezwzględny
 • Tworzenie tabeli z danymi. Zmiana stylu tabel. Praktyczne wykorzystanie Excel – tworzenie kosztorysów, budżetu

 

Dzień 2

 • Biblioteka funkcji: data i godzina. Formatowanie liczb na daty. Obliczanie dni roboczych, obliczanie dat
 • Wybrane funkcje finansowe
 • Praktyczne wykorzystanie na przykładach
 • Wybrane funkcje logiczne
 • Praktyczne wykorzystanie na przykładach
 • Tworzenie faktury VAT z wykorzystaniem formuł i funkcji SUMA.JEŻELI
 • Prezentacja danych na wykresie. Wstawianie grafik smart art i ilustracji
 • Testy wiedzy

 

Nazwa Szkolenia:Szkolenie komputerowe PowerPoint

Trener prowadzący szkolenie:Iwona Sierpińska

Data Szkolenia:31.07-01.08.2013; 21-22.10.2013

Dzień 1

 • Testy wiedzy
 • Wprowadzenie do tematu: MS Power Point. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Układy slajdów i ich style
 • Tworzenie i wykorzystanie istniejących schematów i projektów, tworzenie własnych projektów
 • Formatowanie. Tworzenie i wykorzystanie niestandardowych pól tekstowych i innych obiektów graficznych
 • Formatowanie. Wstawianie obiektów utworzonych w innych programach. Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków
 • Ćwiczenia praktyczne z edycji prezentacji

Dzień 2

 • Zaawansowane możliwości MS PowerPoint: Tworzenie animacji obiektów na slajdach. Przejścia między slajdami. Tworzenie hiperłączy. Zasady tworzenia hiperłączy do stron, lub serwisów WWW
 • Przydatne funkcje PowerPoint
 • Pokaz slajdów: Przygotowanie pokazu. Przygotowanie miejsca prezentacji. Zasady prezentacji
 • Przygotowanie próbnej prezentacji.
 • Uruchamianie prezentacji
 • Testy wiedzy