Zarząd firmy

KSN SANEL
ul. Bandtkiego 19
30-129 Kraków
NIP: 675-000-49-56
KRS: 0000130387

 

Centrala:

tel. 12 637 29 44
tel. 12 638 55 66

Sekretariat:

tel.+48 12 636 43 66
fax.+48 12 637 02 20
e-mail: ...@...

 

PREZES KSN SANEL

Artur Doliński

ZASTĘPCA PREZESA KSN SANEL

Adam Dźwig

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Walancik